Wat is de postcoderoosregeling?

Inwoners en bedrijven van de gemeente Berg en Dal kunnen via een coöperatie samen investeren in zonnepanelen op een ander dak (dan het dak van de eigen woning). Dit is mogelijk in de zogenaamde Postcoderoos. Je kunt al deelnemen aan nieuwe zonnestroominstallaties  vanaf 1 paneel.  Door deelname met een bepaald aantal zonnepanelen maak je de financiering van de hele installatie mogelijk.  Energierijck Berg en Dal (energiecoöperatie u.a. in oprichting) maakt, net als veel andere reeds bestaande coöperaties, gebruik van de postcoderoosregeling, aangezien dit een financieel voordeel oplevert voor de deelnemer. Zie hiervoor ook de pagina Rekenvoorbeeld.

De postcoderoos heet zo, omdat iedere inwoner van aangrenzende postcodegebieden deel kan nemen in een zonnestroominstallatie, die zich in 1 van deze postcodegebieden bevindt. Alleen particulieren en bedrijven die gevestigd zijn in deze postcodegebieden (van het zonnedak en de aangrenzende gebieden) mogen deelnemen aan de regeling verlaagd tarief. De postcoderoosregeling heet officieel Regeling verlaagd tarief. In het kort is het een fiscale regeling (Belastingdienst) waarbij je minimaal 15 jaar lang geen energiebelasting betaalt over het aandeel zonne-energie waarin je participeert via een lokale energiecoöperatie. In de gemeente Berg en Dal is Energierijck Berg en Dal de  lokale energiecoöperatie in oprichting. Bij voldoende deelnemers (minimaal 50) wordt de energiecoöperatie daadwerkelijk opgericht (statuten, akte, KvK, etc.).

Bij  het samenwerken aan lokale zonnestroominstallaties  in  combinatie met  de postcoderoosregeling zijn diverse belanghebbenden betrokken. In de afbeelding hiernaaast zijn deze belanghebbenden weergegeven en  is de onderlinge relatie kort benoemd. Tijdens de informatieavonden wordt dit schema specifiek toegelicht.   

Indien we meer dan 50 deelnemers kunnen vinden is de Provincie Gelderland ook nog een  belangrijke speler in verband met  een aanzienlijke participatiesubsidie die beschikbaar is.


Belanghebbenden in een Postcoderegeling (regeling verlaagd tarief)

Lokale zonnestroominstallaties (daken met honderden zonnepanelen)

De lokale energiecoöperatie Energierijck Berg en Dal realiseert  zonnestroominstallaties, door bijvoorbeeld 500 zonnepanelen te plaatsen op de beschikbare daken. Deze installaties zijn eigendom van de coöperatie, maar particulieren en bedrijven kunnen een participatiedeel nemen in deze installaties. Stel je voor dat je zelf voor 10 zonnepanelen wilt participeren, dan betaal je daarvoor een bedrag aan de coöperatie. Dit bedrag wordt gebruikt om de installaties te realiseren. Nadat de installatie in werking treedt gaat deze energie opwekken. Voor 10 panelen is dat ongeveer 2.500 kWh per jaar. Als je eigen jaarlijkse verbruik meer is dan 2.500 kWh, krijg je jaarlijks van de belastingdienst de energiebelasting terug. In 2017 is dat € 0,122 per kWh. In dit voorbeeld krijg je dus 2.500 x € 0,122 = € 305,-  terug.

Daarnaast produceert de zonnestroominstallatie duurzame energie die door Energierijck Berg en Dal wordt verkocht aan de energieleverancier. De inkomsten worden in eerste instantie gebruikt om de exploitatiekosten van de installatie te betalen (verzekering, onderhoud, meetkosten, e.d.). Als deelnemer in het zonnestroomproject heb je ook zeggenschap over de besteding van eventuele baten na aftrek van de exploitatiekosten. Zie hiervoor ook de pagina Rekenvoorbeeld.


Provinciale subsidie


Energierijck Berg en Dal probeert gebruik te maken van een Provinciale participatiesubsidie van de Provincie Gelderland. Daarvoor is echter een hoop nodig. We zullen je daarover nog apart informeren tijdens de informatieavonden. Als de coöperatie de subsidie krijgt, dan  is dat voor alle deelnemende leden zeer voordelig. De subsidie kan tot 20% bijdragen in de kosten voor de zonnestroominstallaties.


Wat zijn de voordelen voor deelnemers aan Postcoderoos?

Meedoen kent diverse voordelen, onder andere:

  • je hebt “eigen” zonnestroom, ook als je geen eigen of geschikt dak hebt voor zonnepanelen;
  • je krijgt gegarandeerd minimaal 15 jaar lang de energiebelasting terug over je aandeel in de installatie;
  • je rendement op investering is hoger dan de spaarrente bij de bank;
  • je draagt bij aan een duurzamere wereld.


Heb jij interesse en/of wil je meer weten? Vul dan het  contactformulier in op de HOME pagina en je ontvangt meer informatie.

Wat zijn de voorwaarden?

Aan deelname aan een postcoderoosproject zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • particulieren en bedrijven moeten gevestigd zijn in het postcoderoosgebied;
  • het participatie-aandeel in het project is niet groter dan het eigen verbruik;
  • particulieren en bedrijven hebben een kleinverbuiksaansluiting;
  • bedrijven mogen voor maximaal 20% een aandeel nemen.