Ideeën voor zonnepark op oude vuilstort Dukenburg

25 augustus 2022

Energierijck ontwikkelt plannen voor een nieuw project. Aanwonenden van de oude vuilstort Dukenburg in Groesbeek hebben de coöperatie benaderd. Samen kijken we of het haalbaar is om hier een zonnepark bovenop de stort te realiseren.  

Word gratis lid voor 1 april 2021

22 februari 2021

De lokale coöperatie Energierijck heeft op dit moment 726 zonnepanelen op vier daken, voor 78 huishoudens verspreid over de hele gemeente. Het project maakt gebruik van de zogenoemde Postcoderoosregeling. Deze Postcoderoosregeling stopt per 1 april 2021 en gaat dan over in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE); een eenvoudiger regeling. Er zit helaas ook een nadeel aan deze wijziging. Voor de lopende projecten mogen bij verhuizing of overlijden de zonnepanelen alleen worden overgedragen aan leden die vóór 1 april 2021 lid zijn van de coöperatie. Daarom geven we nu gelegenheid om gratis lid van onze coöperatie te worden, zonder verdere verplichting.


Het lidmaatschap van de coöperatie kost normaal eenmalig €10. Om deze drempel nog lager te maken, kan men tot en met 31 maart 2021 gratis lid worden. Het lidmaatschap geeft toegang tot het overnemen van zonnepanelen uit de Postcoderoosregeling, mochten deze beschikbaar komen. De prijs van de panelen wordt jaarlijks vastgesteld. Op dit moment kosten ze €260 per stuk. Jaarlijks levert dit een mooi rendement op van circa €26 per paneel. Zo heb je in ongeveer 10 jaar je inleg terugverdiend en loopt het project daarna nog 4 jaar door.

Energieleveranciers en hun terugbetaling

oktober 2020

De fiscale Regeling Verlaagd Tarief of postcoderoos geeft recht op een korting op de energiebelasting. De deelnemende leden krijgen de korting verrekend op hun eigen energierekening. Dit verloopt per energieleverancier anders. We hebben contact gehad met alle leveranciers. Hieronder een overzicht van hoe deze leveranciers omgaan met de verrekening van de korting op de energiebelasting.

Foto's opweklocatie Kerstendal

juni 2020

Deze foto's van onze zonnepanelen zijn gemaakt begin juni 2020.

Vernieuwde Postcoderoosregeling 2021

juni 2020

De Postcoderoosregeling zoals we die kennen zal per 1 januari 2021 voor nieuwe projecten worden vervangen door een subsidieregeling. Er komt 37 miljoen euro beschikbaar voor projecten van coöperaties en VvE’s. Met de nieuwe regeling vervalt de verrekening van de energiebelasting en wordt een subsidie vastgesteld, die aan de coöperatie zal worden uitgekeerd. De coöperatie verdeelt het vervolgens onder de leden. De uitvoering wordt zo minder complex en verloopt uniform met de ontwikkeling van de salderingsregeling voor particulieren. De nieuwe regeling is voor Zonne-energieprojecten met een opgesteld vermogen tussen 15 en 300 kWp (ter vergelijking Energierijck heeft 218 kWp) en de coöperatie moet per 5 kWp minimaal 1 lid hebben. Ook voor Windenergieprojecten tussen 500 en 1000 kWp wordt deze regeling opengesteld als zij per 2 kWp tenminste 1 lid hebben. Deelname van kleinschalige Waterkrachtprojecten wordt nog onderzocht.

 

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wil de hoogte van de subsidie per project vaststellen en deze beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in het uitbetalingsjaar. Jaarlijks wordt deze subsidieregeling langdurig opengesteld en beschikt op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening wordt er geloot onder de aanvragen die op die dag binnenkomen. In het najaar van 2020 volgt duidelijkheid over de tarieven voor de eerste openstelling in 2021. Voor bestaande Postcoderoosprojecten blijft het verlaagde energiebelastingtarief van toepassing en is een overstap- of afkoopregeling niet mogelijk. Met belangenbehartiger Energie Samen houden we in de gaten of de ontwikkeling van de energiebelasting een risico vormt voor onze businesscase.

Algemene Ledenvergadering 5 juni 2018

juni 2018

In totaal maximaal 899 zonnepanelen, goed voor een jaarlijkse opwek van ongeveer 220.000 kWh. Tijdens de ALV is gestemd over twee opties: zonnepanelen met maximaal vermogen van 275 kWh of 300 kWh. Om aan de vraag te kunnen voldoen heeft de meerderheid voor 300 Wp zonnepanelen gekozen. De totale kosten per zonnepaneel bedragen ongeveer 300,- euro.


> Presentatie ALV 5 juni 2018 (PDF)

In de Vriendenkring in Leuth worden de leden welkom geheten door Caroline de Greeff en krijgen ze een uitgebreide toelichting op het offertetraject en de businesscase door Arjan Vernhout. Jos van der Lint vertelt   over de verrekening van het energiebelastingvoordeel door het energiebedrijf aan het individuele lid. Samen kunnen we drie Postcoderozen in de gemeente Berg en Dal realiseren:


> Groenhouten:  maximaal 242 zonnepanelen

> Kerstendal: maximaal 179 zonnepanelen

> De Lubert en Gemeentewerf:  maximaal 179 + 299 zonnepanelen 

Offertetraject: installateurs bezoeken de  daken  (4 locaties) voor een eerste schouw

april 2018

Op vrijdagochtend 6 april  zijn we met 4 installateursbedrijven  uit de regio  op pad geweest voor een eerste schouw van de beschikbare daken (gemeentewerf in Groesbeek, Zwembad de Lubert in Groesbeek, dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal en Groenhouten in Leuth. We begonnen om 8:00 uur en  op dat tijdstip lag er nog ijs op de daken. De ochtendzon gaf wel een goed beeld van de schaduw.  Eind april verwachten we de eerste offertes te ontvangen.   Ondertussen werken we verder aan de afspraken met de dakeigenaren  en het bestuur houdt  regelmatig overleg om alle zaken goed te bespreken. 

Energierijck Berg en Dal ~ Postcoderoosregeling

Postcoderoosprojecten in de gemeente Berg en Dal: groen, coöperatief en duurzaam. Doe jij ook mee?

oktober 2017

In totaal hebben we 105 mensen mogen verwelkomen en kunnen informeren over het Postcoderoosproject in de gemeente Berg en Dal tijdens de drie informatieavonden.  Er werden goede en kritische vragen gesteld, aandachtspunten benoemd en serieuze overwegingen gedeeld. Er volgde een intekenronde, waarin al bijna 70 huishoudens (ca. 600 panelen) zich hebben aangesloten. Een geweldig resultaat tot dusver!


U kunt zich nog steeds aanmelden voor deelname via samen@energierijck.nl. Op 20 november volgt nog een informatieavond in Berg en Dal (dorpshuis Kerstendal).

Energierijck Berg en Dal ~ Postcoderoosregeling

Welke postcoderozen zijn er mogelijk in de gemeente Berg en Dal?

augustus 2017

Om alle postcodes/postcodegebieden in de gemeente Berg en Dal mee te laten doen aan de Postcoderoosregeling zijn meerdere daken nodig, zodat er ook meerdere postcoderozen gevormd kunnen worden. De 3 meest voor de hand liggende postcoderozen in de gemeente zijn (gerangschikt op aantal huishoudens per roos):

 

>  postcodes 6561 (kern), 6562 (dak), 6571 en 6564;

> postcodes   6574 (kern), 6571 (dak), 6572, 6573 en 6576;

> postcodes   6578 (kern en dak), 6579, 6566 en 6577.


De keuze voor de te vormen postcoderozen gebeurt op basis van de deelnemers (en hun postcodes).

Energierijck Berg en Dal: groen, coöperatief en duurzaam

augustus 2017

Energierijck Berg en Dal Postcoderoos

Voor een duurzamere leefomgeving  wordt in de gemeente Berg en Dal gewerkt aan zonnecentrales op diverse daken.  Dit gebeurt onder de noemer 'Energierijck Berg en Dal'.   Wil jij meer weten of wil je zelfs al mee doen, wees er dan bij op een van de informatieavonden. We zitten al op bijna 120 geïnteresseerden. Tijdens de informatieavonden dienen de geïnteresseerden zich ook daadwerkelijk aan te melden voor deelname en hierbij geldt wie het eerst komt die wordt het eerst geholpen. Lid worden van de op te richten coöperatie u.a.  is hiervoor noodzakelijk.

Duurzaamheidslening gemeente Berg en Dal

juli 2017

In 2050 klimaatneutraal zijn, dat is de ambitie van gemeente Berg en Dal. Echter, bij sommige inwoners ontbreekt het op dit moment vaak aan de middelen om te investeren in een duurzame woning door het nemen van energiebesparende maatregelen.Om burgers te stimuleren en faciliteren om over te gaan tot actie wordt de duurzaamheidslening gestart. Tegen slechts 1,6% rente is het mogelijk een bedrag tussen de € 2.500,- en € 25.000,- te lenen. De facturen van de energiebesparende maatregelen worden betaald uit een soort bouwdepot en degene die de lening afsluit betaalt een maandelijks bedrag als aflossing. Vervroegd en boetevrij aflossen is gedurende de hele looptijd mogelijk. In totaal heeft de gemeente een budget van € 500.000,- beschikbaar gesteld. Wanneer blijkt dat dit budget niet voldoende is, zal de Gemeente de mogelijkheden tot het verhogen van het budget bekijken.


Inwoners gemeente Berg en Dal: werk samen aan duurzaamheid

juni 2017

De gemeenteraad van Berg en Dal hoopt met het betrekken en benutten van de kennis uit de samenleving een grotere betrokkenheid te bewerkstelligen bij de vele opgaven en uitdagingen waar gemeente en samenleving voor staan. Een betrokkenheid die zich ook uit in het gedrag van mensen, waardoor de gemeente steeds minder een controleur is van de inwoner maar juist een enthousiaste partner in het aanpakken van de uitdagingen die ons allen raken. Dit geldt ook voor het samen werken aan een  duurzamere leefomgeving. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij   het Energieplein Berg en Dal en Loket Duurzaam  wonen+.

Loket Duurzaam wonen+

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, OverBetuwe, Nijmegen en Wijchen hebben de handen ineen geslagen om huiseigenaren te helpen met de verduurzaming van hun woning. De medewerkers van het loket werken in de hele regio en zijn de schakel tussen de huiseigenaren en lokale aanbieders. Zie ook www.duurzaamwonenplus.nl.

Word gratis lid voor 1 april 2021

22 februari 2021

De lokale coöperatie Energierijck heeft op dit moment 726 zonnepanelen op vier daken, voor 78 huishoudens verspreid over de hele gemeente. Het project maakt gebruik van de zogenoemde Postcoderoosregeling. Deze Postcoderoosregeling stopt per 1 april 2021 en gaat dan over in de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE); een eenvoudiger regeling. Er zit helaas ook een nadeel aan deze wijziging. Voor de lopende projecten mogen bij verhuizing of overlijden de zonnepanelen alleen worden overgedragen aan leden die vóór 1 april 2021 lid zijn van de coöperatie. Daarom geven we nu gelegenheid om gratis lid van onze coöperatie te worden, zonder verdere verplichting.


Het lidmaatschap van de coöperatie kost normaal eenmalig €10. Om deze drempel nog lager te maken, kan men tot en met 31 maart 2021 gratis lid worden. Het lidmaatschap geeft toegang tot het overnemen van zonnepanelen uit de Postcoderoosregeling, mochten deze beschikbaar komen. De prijs van de panelen wordt jaarlijks vastgesteld. Op dit moment kosten ze €260 per stuk. Jaarlijks levert dit een mooi rendement op van circa €26 per paneel. Zo heb je in ongeveer 10 jaar je inleg terugverdiend en loopt het project daarna nog 4 jaar door.

Energieleveranciers en hun terugbetaling

oktober 2020

De fiscale Regeling Verlaagd Tarief of postcoderoos geeft recht op een korting op de energiebelasting. De deelnemende leden krijgen de korting verrekend op hun eigen energierekening. Dit verloopt per energieleverancier anders. We hebben contact gehad met alle leveranciers. Hieronder een overzicht van hoe deze leveranciers omgaan met de verrekening van de korting op de energiebelasting.

Foto's opweklocatie Kerstendal

juni 2020

Deze foto's van onze zonnepanelen zijn gemaakt begin juni 2020.

Vernieuwde Postcoderoosregeling 2021

juni 2020

De Postcoderoosregeling zoals we die kennen zal per 1 januari 2021 voor nieuwe projecten worden vervangen door een subsidieregeling. Er komt 37 miljoen euro beschikbaar voor projecten van coöperaties en VvE’s. Met de nieuwe regeling vervalt de verrekening van de energiebelasting en wordt een subsidie vastgesteld, die aan de coöperatie zal worden uitgekeerd. De coöperatie verdeelt het vervolgens onder de leden. De uitvoering wordt zo minder complex en verloopt uniform met de ontwikkeling van de salderingsregeling voor particulieren. De nieuwe regeling is voor Zonne-energieprojecten met een opgesteld vermogen tussen 15 en 300 kWp (ter vergelijking Energierijck heeft 218 kWp) en de coöperatie moet per 5 kWp minimaal 1 lid hebben. Ook voor Windenergieprojecten tussen 500 en 1000 kWp wordt deze regeling opengesteld als zij per 2 kWp tenminste 1 lid hebben. Deelname van kleinschalige Waterkrachtprojecten wordt nog onderzocht.

 

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wil de hoogte van de subsidie per project vaststellen en deze beweegt mee met de marktwaarde van de geproduceerde energie in het uitbetalingsjaar. Jaarlijks wordt deze subsidieregeling langdurig opengesteld en beschikt op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening wordt er geloot onder de aanvragen die op die dag binnenkomen. In het najaar van 2020 volgt duidelijkheid over de tarieven voor de eerste openstelling in 2021. Voor bestaande Postcoderoosprojecten blijft het verlaagde energiebelastingtarief van toepassing en is een overstap- of afkoopregeling niet mogelijk. Met belangenbehartiger Energie Samen houden we in de gaten of de ontwikkeling van de energiebelasting een risico vormt voor onze businesscase.

Algemene Ledenvergadering 5 juni 2018

juni 2018

In totaal maximaal 899 zonnepanelen, goed voor een jaarlijkse opwek van ongeveer 220.000 kWh. Tijdens de ALV is gestemd over twee opties: zonnepanelen met maximaal vermogen van 275 kWh of 300 kWh. Om aan de vraag te kunnen voldoen heeft de meerderheid voor 300 Wp zonnepanelen gekozen. De totale kosten per zonnepaneel bedragen ongeveer 300,- euro.


> Presentatie ALV 5 juni 2018 (PDF)

In de Vriendenkring in Leuth worden de leden welkom geheten door Caroline de Greeff en krijgen ze een uitgebreide toelichting op het offertetraject en de businesscase door Arjan Vernhout. Jos van der Lint vertelt   over de verrekening van het energiebelastingvoordeel door het energiebedrijf aan het individuele lid. Samen kunnen we drie Postcoderozen in de gemeente Berg en Dal realiseren:


> Groenhouten:  maximaal 242 zonnepanelen

> Kerstendal: maximaal 179 zonnepanelen

> De Lubert en Gemeentewerf:  maximaal 179 + 299 zonnepanelen 

Offertetraject: installateurs bezoeken de  daken  (4 locaties) voor een eerste schouw

april 2018

Op vrijdagochtend 6 april  zijn we met 4 installateursbedrijven  uit de regio  op pad geweest voor een eerste schouw van de beschikbare daken (gemeentewerf in Groesbeek, Zwembad de Lubert in Groesbeek, dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal en Groenhouten in Leuth. We begonnen om 8:00 uur en  op dat tijdstip lag er nog ijs op de daken. De ochtendzon gaf wel een goed beeld van de schaduw.  Eind april verwachten we de eerste offertes te ontvangen.   Ondertussen werken we verder aan de afspraken met de dakeigenaren  en het bestuur houdt  regelmatig overleg om alle zaken goed te bespreken. 

Energierijck Berg en Dal ~ Postcoderoosregeling

Postcoderoosprojecten in de gemeente Berg en Dal: groen, coöperatief en duurzaam. Doe jij ook mee?

oktober 2017

In totaal hebben we 105 mensen mogen verwelkomen en kunnen informeren over het Postcoderoosproject in de gemeente Berg en Dal tijdens de drie informatieavonden.  Er werden goede en kritische vragen gesteld, aandachtspunten benoemd en serieuze overwegingen gedeeld. Er volgde een intekenronde, waarin al bijna 70 huishoudens (ca. 600 panelen) zich hebben aangesloten. Een geweldig resultaat tot dusver!


U kunt zich nog steeds aanmelden voor deelname via samen@energierijck.nl. Op 20 november volgt nog een informatieavond in Berg en Dal (dorpshuis Kerstendal).

Energierijck Berg en Dal ~ Postcoderoosregeling

Welke postcoderozen zijn er mogelijk in de gemeente Berg en Dal?

augustus 2017

Om alle postcodes/postcodegebieden in de gemeente Berg en Dal mee te laten doen aan de Postcoderoosregeling zijn meerdere daken nodig, zodat er ook meerdere postcoderozen gevormd kunnen worden. De 3 meest voor de hand liggende postcoderozen in de gemeente zijn (gerangschikt op aantal huishoudens per roos):

 

>  postcodes 6561 (kern), 6562 (dak), 6571 en 6564;

> postcodes   6574 (kern), 6571 (dak), 6572, 6573 en 6576;

> postcodes   6578 (kern en dak), 6579, 6566 en 6577.


De keuze voor de te vormen postcoderozen gebeurt op basis van de deelnemers (en hun postcodes).

Energierijck Berg en Dal: groen, coöperatief en duurzaam

augustus 2017

Energierijck Berg en Dal Postcoderoos

Voor een duurzamere leefomgeving  wordt in de gemeente Berg en Dal gewerkt aan zonnecentrales op diverse daken.  Dit gebeurt onder de noemer 'Energierijck Berg en Dal'.   Wil jij meer weten of wil je zelfs al mee doen, wees er dan bij op een van de informatieavonden. We zitten al op bijna 120 geïnteresseerden. Tijdens de informatieavonden dienen de geïnteresseerden zich ook daadwerkelijk aan te melden voor deelname en hierbij geldt wie het eerst komt die wordt het eerst geholpen. Lid worden van de op te richten coöperatie u.a.  is hiervoor noodzakelijk.

Duurzaamheidslening gemeente Berg en Dal

juli 2017

In 2050 klimaatneutraal zijn, dat is de ambitie van gemeente Berg en Dal. Echter, bij sommige inwoners ontbreekt het op dit moment vaak aan de middelen om te investeren in een duurzame woning door het nemen van energiebesparende maatregelen.Om burgers te stimuleren en faciliteren om over te gaan tot actie wordt de duurzaamheidslening gestart. Tegen slechts 1,6% rente is het mogelijk een bedrag tussen de € 2.500,- en € 25.000,- te lenen. De facturen van de energiebesparende maatregelen worden betaald uit een soort bouwdepot en degene die de lening afsluit betaalt een maandelijks bedrag als aflossing. Vervroegd en boetevrij aflossen is gedurende de hele looptijd mogelijk. In totaal heeft de gemeente een budget van € 500.000,- beschikbaar gesteld. Wanneer blijkt dat dit budget niet voldoende is, zal de Gemeente de mogelijkheden tot het verhogen van het budget bekijken.


Inwoners gemeente Berg en Dal: werk samen aan duurzaamheid

juni 2017

De gemeenteraad van Berg en Dal hoopt met het betrekken en benutten van de kennis uit de samenleving een grotere betrokkenheid te bewerkstelligen bij de vele opgaven en uitdagingen waar gemeente en samenleving voor staan. Een betrokkenheid die zich ook uit in het gedrag van mensen, waardoor de gemeente steeds minder een controleur is van de inwoner maar juist een enthousiaste partner in het aanpakken van de uitdagingen die ons allen raken. Dit geldt ook voor het samen werken aan een  duurzamere leefomgeving. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij   het Energieplein Berg en Dal en Loket Duurzaam  wonen+.

Loket Duurzaam wonen+

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, OverBetuwe, Nijmegen en Wijchen hebben de handen ineen geslagen om huiseigenaren te helpen met de verduurzaming van hun woning. De medewerkers van het loket werken in de hele regio en zijn de schakel tussen de huiseigenaren en lokale aanbieders. Zie ook www.duurzaamwonenplus.nl.