'Energierijck coöperatie u.a.' - Gemeente Berg en Dal

Leden

Cooperatie Energierijck bestaat uit 78 leden, die wonen in de gemeente Berg en Dal.
De coöperatie is opgericht op 27 november 2017.


Bestuur

> Caroline de Greeff - Ubbergen - voorzitter

> Jan ter Wal – Groesbeek - secretaris

> Mieke van den Hengel - Leuth - penningmeester

> André de Wijse – Millingen aan de Rijn - algemeen bestuurslid

> Jos van der Lint - Beek - algemeen bestuurslid

Groepsfoto cooperatie Energierijck Berg en Dal

Opweklocaties

De coöperatie heeft 4 opweklocaties meerdere postcoderozen in de gemeente Berg en Dal. Het gaat om de volgende daken:

- Zwembad De Lubert in Groesbeek
- Zuivelboerderij Groenhouten in Leuth
- Dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal
- Gemeentewerf in Groesbeek

Statuten en huishoudelijk reglement

Coöperatie Energierijck u.a. heeft de statuten bij oprichting laten vastleggen. Deze vindt u hieronder, samen met andere interessante documenten. Het huishoudelijk reglement kan tijdens Algemene Ledenvergaderingen door bestuur en leden worden aangepast indien van toepassing. Het aanpassen van statuten dient via de notaris te gaan.


> Statuten  Energierijck coöperatie u.a.

> Concept huishoudelijk reglement

> Toelichting belangrijkste begrippen

> Deelname / interesse Postcoderoosprojecten (lidmaatschapsformulier)


Wil je echt alles weten over de Postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief)?

Ga dan naar de website van Hier Opgewekt!


De presentatie van de oprichtingsbijeenkomst is hier te downloaden.

Ledenbijeenkomsten en Algemene Leden Vergaderingen

Ten minste eenmaal per jaar is er een Algemene Leden Vergadering van coöperatie Energierijck. Hier zijn alle leden van harte welkom. Per huishouden kunt u met meerdere mensen komen. Ieder huidhouden heeft echter 1 stem in de vergadering.

Hieronder zijn de presentaties opgenomen van eerdere ledenbijeenkomsten.


> Presentatie ledenbijeenkomst 7 maart 2018 (PDF)

> Presentatie ALV 5 juni 2018 (PDF)