Eigen zonnecentrales in de gemeente Berg en Dal. Doe jij ook mee?

Is je eigen dak te klein of is er te veel schaduw voor zonnepanelen? Of woon je bijvoorbeeld in een appartement of monument? Via een coöperatie kunnen inwoners en bedrijven van de gemeente Berg en Dal samen investeren in zonnepanelen op andermans dak. Dit is mogelijk in de zogenaamde Postcoderoos. Doe jij mee, dan krijg je minimaal 15 jaar lang belastingkorting op je eigen energienota, voor het deel dat met jouw eigen zonnepanelen duurzaam wordt opgewekt. Er zijn meerdere daken, verspreid over de gemeente Berg en Dal, zodat bijna iedereen mee kan doen. Het profijt is schonere lucht door minder CO2-uitstoot en als deelnemer kan je rekenen op een gemiddeld financieel rendement van 3% tot 5% (zie ook Rekenvoorbeeld). Doe je mee en ga je ooit verhuizen, dan kan de coöperatie jouw zonnepanelen terugkopen.

Inwoners die een huis huren komen ook in aanmerking, mits de huurder  exclusief energiekosten huurt. De huurder moet dus een zelfstandig afnemer zijn van elektriciteit.  Wil je alles weten over de Postcoderoosregeling? Ga dan naar de website van Hier Opge!
Landelijke evaluatie postcoderoosregeling

De regeling verlaagd tarief, ofwel de postcoderoosregeling, is in het najaar van 2017 geëvalueerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Afgelopen 15 juni 2018 is het evaluatierapport naar de Tweede Kamer gestuurd. In de begeleidende brief legt minister Wiebes uit wat hij van plan is met de regeling. Hij wil deze behouden in de huidige vorm tot 2020. Doel is deze daarna op te nemen in de aankomende terugleversubsidie. Wiebes geeft aan dat hij deze samen met betrokken partijen verder wil uitwerken. Er wordt onderzocht hoe projecten van energiecoöperaties hierin opgenomen kunnen worden. Zie brief aan Tweede Kamer:   beleid lokale hernieuwbare energie.


Oprichtingsbijeenkomst 27 november 2017

Op de  oprichtingsbijeenkomst waren ruim 50 deelnemers aanwezig voor een goede start van de  coöperatie. Men heeft unaniem gekozen voor de naam Energierijck coöperatie u.a.. De eerste bestuursleden van de coöperatie zijn: Caroline de Greeff (voorzitter), Jan ter Wal (secretaris), Mieke van den Hengel (penningmeester) en André de Wijse (algemeen lid). De komende maanden  wordt  samen   gewerkt aan de uitvoeringsfase.

Contact en lid  worden

Wil je graag persoonlijk contact, dan kun  je Jos van der Lint (O6-37543646) of Arjan Vernhout (O6-38280817) hiervoor bellen of mailen via samen@energierijck.nl.

Heb je interesse en wil je  lid worden? Vul dan het  lidmaatschapsformulier in en stuur  het ingevulde formulier op naar samen@energierijck.nl

 

Hoe groen is jouw energiebedrijf?

Op 23 oktober jl.   is de nieuwste  ranglijst  van  energiemaatschappijen gepubliceerd. De Consu­mentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE onderzochten gezamenlijk hoe duurzaam de bedrijven opereren en welke bijdrage zij aan de energietransitie leveren.  Alle 30 stroomleveranciers die in Nederland aan consumenten leveren zijn  beoordeeld op hun investeringen, productie, levering en inkoop van stroom. Op basis daarvan is  ranglijst gemaakt.

Negen bedrijven scoren boven de 7 en zijn met recht Voorlopers. Deze bedrijven kiezen consequent voor windenergie, zonne-energie en duurzame biomassa. Deze produceren ze zelf, of ze kopen het direct in bij de bron. Deze voorlopers versnellen daarmee de omslag naar een schone energievoorziening. Download hier het onderzoeksrapport.

© Energierijck coöperatie u.a.   |    Energiecoöperatie Rijk van Nijmegen   |   samen@energierijck.nl    KvK 70284164